Energetické služby
 • Banner

  Systém managementu

  Společnost Liberty Ostrava a.s. zavedla systém managementu kvality dle norem EN ISO řady 9000 do praxe v základních výrobních závodech v roce 1992 jako první hutní podnik v České republice. Systém managementu
 • Banner

  V oblasti environmentu

  Postupně od roku 1997 byly závody společnosti certifikovány také v oblasti environmentu podle normy EN ISO 14001. V oblasti environmentu
 • Banner

  Systém prevence

  Od roku 2005 je ve společnosti zaveden systém prevence závažných havárií dle zákona č. 59/2006 Sb. Systém prevence závažných havárií
 • Banner

  Integrovaný systém managementu

  V roce 2008 byl společností TÜV NORD Czech, s.r.o. certifikován integrovaný systém managementu kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Integrovaný systém managementu

Energetické služby

Energetické služby - plyn

Informace pro zákazníky Liberty Ostrava a.s. se smlouvou o sdružených službách dodávky plynu

Na základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2019 ze dne 28. listopadu 2019 dochází s účinností od 1. ledna 2020 ke změně regulovaných cen souvisejících s dodávkou plynu. Bližší informace o předpokládaném dopadu do celkových cen za dodávku plynu lze získat z tiskové zprávy Energetického regulačního úřadu a z cenového rozhodnutí č. 4/2019 uveřejněného na stránkách ERÚ.

Změny regulovaných složek ceny nejsou v dispozici obchodníků s energiemi, a tudíž samy o sobě nezakládají právo zákazníků na odstoupení od smluv podle energetického zákona.

Kontaktní údaje: Ing. Juraj Lištvan: +0420 606 773 382

Energetické služby - elektřina

Energetické služby - obchodní podmínky

Tiskové zprávy PhDr. Barbora Černá Dvořáková, MBA - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >