Hutní prodejna
 • Banner

  Systém managementu

  Společnost Liberty Ostrava a.s. zavedla systém managementu kvality dle norem EN ISO řady 9000 do praxe v základních výrobních závodech v roce 1992 jako první hutní podnik v České republice. Systém managementu
 • Banner

  V oblasti environmentu

  Postupně od roku 1997 byly závody společnosti certifikovány také v oblasti environmentu podle normy EN ISO 14001. V oblasti environmentu
 • Banner

  Systém prevence

  Od roku 2005 je ve společnosti zaveden systém prevence závažných havárií dle zákona č. 59/2006 Sb. Systém prevence závažných havárií
 • Banner

  Integrovaný systém managementu

  V roce 2008 byl společností TÜV NORD Czech, s.r.o. certifikován integrovaný systém managementu kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Integrovaný systém managementu

Hutní prodejna


Do odvolání je na Hutní prodejně drobný prodej zastaven.


Pracovní doba Hutní prodejny do odvolání je od 06:00 hod. do 14:00 hod.

Prodejní doba: pondělí - pátek Kontakty
(pozor změna - jen do 15:00 hod.)
Příjem zakázek:
6:00 - 15:00 hodin
Prodej:
595 687 248, 595 682 195,
595 683 936, 595 682 741,
595 682 928
Vyřízení příkazu k expedici zboží:
6:00 - 15:00 hodin
Platby:
595 686 185
Prodej koksu a dřeva:
595 687 248, 595 682 195
Reklamace:
595 686 585
Nakládka zboží:
6:00 - 20:00 hodin
Fax:
597 336 507

 

Nákupní košík
Navštivte naší elektronickou prodejnu a využijte možnost vystavení objednávky touto cestou.


Denní nabídka hotových výrobků a zboží

Dotazník pro měření spokojenosti zákazníků

Mapka příjezdu k hutní prodejně

Pohled na hutní prodejnu

Všeobecné prodejní podmínky

Maloprodejna

 • Prodej:

  Prodej koksu, dřeva.

  Informace:
  Telefon: 595 684 524

Prodejní sortiment:

 • Tyče pro výztuž do betonu

 • Drát válcovaný kruhový

 • Tyče průřezu U, I, IPE

 • Tyče kruhové

 • Tyče ploché

 • Tyče průřezu rovnoramenného L, nerovnoramenného L

 • Ocel pásová válcovaná za tepla

 • Plechy ocelové hladké

 • Plechy ocelové s oválnými výstupky

Jakost:

 • Uvedený materiál dodáváme v jakostech

 • - třída 10 - oceli konstrukční nelegované
  (oceli s předepsanými hodnotami mechanických vlastností, u nichž se chemické složení zpravidla nezaručuje)

 • - třída 11 - oceli konstrukční nelegované
  (oceli s předepsanými hodnotami mechanických vlastností a s předepsaným obsahem C, P, S, popř. (P + S) i dalších prvků)

Délka:

 • Přesná

 • Výrobní

Vázání:

 • Válcovaný materiál je ukládán do svazků s hmotností do 5 t.

Způsob objednávání:

 • fax, e-mail, osobně

Tiskové zprávy PhDr. Barbora Černá Dvořáková, MBA - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >