Odprášení

Udržitelný rozvoj

Page tools
Tisk Tisk
Oblíbené Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Dobrovolnictví

  Zaměstnanci naší společnosti mají možnost využít jednoho plně hrazeného pracovního dne k pomoci neziskovým organizacím. Dobrovolnictví
 • Banner

  Zaměstnanecké granty

  Od roku 2010 realizujeme zaměstnanecké granty, jimiž podporujeme potřebné aktivity neziskových organizací v Moravskoslezském kraji. Minigranty
 • Banner

  Zaměstnanci

  Naši zaměstnanci jsou nejdůležitější součástí společnosti a jejich zdraví a bezpečnost výrazně ovlivňuje fungování společnosti. Zaměstnanci
 • Banner

  Ekologické investice

  Máme rádi náš region, cítíme za něj odpovědnost a stav životního prostředí nám není lhostejný. Ekologie

Technologie, kterými odprašujeme

Na provozy instalujeme nejmodernější odprašovací technologie na světě. Pro hutní provozy jsou to tkaninové filtry, které zachytí i ty nejmenší prachové částice včetně benzo(a)pyrenu a dioxinů. Jako nejlepší řešení je uvádí EU, která je považuje za nejlepší dostupnou techniku (BAT).

Spaliny z provozů jsou odsávány do tkaninového filtru, kde prochází desetitisíci tkaninových hadic, na které se zachycují prachové částice všech velikostí. Zaprášené hadice jsou pravidelně čištěny proudem vzduchu a vyfouknutý prach dopravován do zásobníku. Komínem tak odchází kouř zbavený prachových nečistot.

Ve spolupráci s Technickou službou ochrany ovzduší (TESO) jsme provedli měření prokazující účinnost tkaninových filtrů. Několik nezávislých měření potvrdilo, že průměrná účinnost zachycení i těch nejmenších částic, PM1, dosahuje 99,24 %.

Graf: Data z měření účinnosti při zachytávání částic o velikosti PM1 (Zdroj – TESO)

Graf

V huti máme takových tkaninových filtrů několik desítek. Například tři spékací pásy na severní části aglomerace tkaninové filtry odprašují od roku 2011. Stály jednu miliardu korun a snížily emise prachu o více než 270 tun ročně. Několik dalších tkaninových filtrů jsme přidali v rámci 13 ekoinvestic v průběhu roku 2015. Nejvýznamnější z nich jsou tkaninové filtry pro dva spékací pásy na jižní části aglomerace. Filtry za 365 milionů korun zachytí téměř 100 tun prachu ročně!

Samotným pořízením filtrů ale naše práce nekončí. Ročně jen na provoz z a údržbu nově pořízených technologií pro omezování emisí vydáme přibližně 200 milionů korun.

Obrázek: Jak velké jsou částice, které díky Tkaninovým filtrům zachytáváme

Obrázek

Tiskové zprávy PhDr. Barbora Černá Dvořáková, MBA - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >