Zpracování odpadů s kovy
 • Banner

  Systém managementu

  Společnost Liberty Ostrava a.s. zavedla systém managementu kvality dle norem EN ISO řady 9000 do praxe v základních výrobních závodech v roce 1992 jako první hutní podnik v České republice. Systém managementu
 • Banner

  V oblasti environmentu

  Postupně od roku 1997 byly závody společnosti certifikovány také v oblasti environmentu podle normy EN ISO 14001. V oblasti environmentu
 • Banner

  Systém prevence

  Od roku 2005 je ve společnosti zaveden systém prevence závažných havárií dle zákona č. 59/2006 Sb. Systém prevence závažných havárií
 • Banner

  Integrovaný systém managementu

  V roce 2008 byl společností TÜV NORD Czech, s.r.o. certifikován integrovaný systém managementu kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Integrovaný systém managementu

Ekologické zpracování odpadních materiálů s obsahem železa

V rámci činností uvedených ve výpisu z Obchodního rejstříku Vám nabízíme služby společnosti LIBERTY ENGINEERING PRODUCTS OSTRAVA, s.r.o. při nakládání s odpady. Nabízíme Vám ekologickou likvidaci odpadních materiálů s obsahem železa, které jsou v souladu se zákonem o odpadech klasifikovány jako ostatní nebo nebezpečné odpady. Jedná se o tyto druhy:

• 10 02 10 - Okuje z válcování znečištěné škodlivinami

• 10 02 11 - Odpady z čištění chladicí vody, obsahující ropné látky

Oba dva druhy odpadů od Vás odkoupíme a za úplatu provedeme v našem zařízení nízkoteplotní desorpce jejich úpravu pro další hutní zpracování.

Základní informace o této technologii úpravy výše uvedených odpadů naleznete na internetové stránce společnosti LIBERTY OSTRAVA, a.s. v části týkající se ekologie.

Bližší technické informace (kvalitativní charakteristika odpadů, limitující parametry, nutné průvodní doklady, způsoby dopravy apod.) získáte ve společnosti LIBERTY ENGINEERING PRODUCTS OSTRAVA, s.r.o., středisko 26 - Úpravna okují.

Kontaktujte nás na našem obchodním místě:

+420 595 68 3232
+420 595 68 2926
+420 720 747 637

Těšíme se na spolupráci.

Tiskové zprávy PhDr. Barbora Černá Dvořáková, MBA - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >