Historie společnosti

O společnosti

Page tools
Tisk
Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Výrobce oceli

  Liberty Ostrava a.s. je největší výrobce oceli v České republice Výrobce oceli
 • Banner

  Historie společnosti

  1942 – začala se psát historie současně největší hutní společnosti České republiky. Historie společnosti
 • Banner

  Bezpečnost na prvním místě

  Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců je prioritou společnosti číslo jedna. Bezpečnost na prvním místě
 • Banner

  Politika IMS

  Společnost Liberty Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik. Politika IMS

Historie společnosti

1942 – začala se psát historie současně největší hutní společnosti České republiky. Tehdy Vítkovické železárny, v důsledku omezeného rozvoje vzhledem k umístění ve městě, započaly výstavbu svého jižního závodu v Kunčicích.

Historie společnosti

1947 – 1948 – bylo přijato rozhodnutí o výstavbě hutního kombinátu, tehdy stále ještě jako součást Vítkovických železáren.

Příprava k zahájení stavby první tratě - koleje k vysoké peci

Příprava k zahájení stavby první tratě - koleje k vysoké peci/září 1949

Staveniště NHKG v popředí první vlečka na rudný most/1949/50

Staveniště NHKG v popředí první vlečka na rudný most/1949/50


31. prosince 1951 – došlo k osamostatnění a vznikla Nová Huť Klementa Gottwalda (NHKG), národní podnik.

Výstavba správní budovy-ředitelství/1951

Výstavba správní budovy-ředitelství/1951

Pohled na chladící věž elektrárny/1951

Pohled na chladící věž elektrárny/1951


1951 – 1958 – první etapa existence podniku. Celý kombinát tvořilo pět koksárenských baterií, dvě vysoké pece včetně licího stroje, čtyři siemens-martinské a pět hlubinných pecí, blokovna, válcovna trub, slévárna šedé litiny a část elektrárny včetně vodohospodářství.

Výstavba koksovny/195

Výstavba koksovny/1951

Svářeči svařují armaturu u VP/1951

Svářeči svařují armaturu u VP/1951

Pohlednice z výstavby NHKG -1951/1952

Pohlednice z výstavby NHKG -1951/1952

A. Zápotocký při zapálení pece/1952

A. Zápotocký při zapálení pece/1952


1958 – 1961 – v další etapě se rozšiřovaly zejména kapacity pro produkci základních surovin jako jsou koks, surové železo a ocel, ale také se stavěly provozy s následným zpracováním těchto produktů. Rovněž byla v tomto období zprovozněna válcovací trať a linka na výrobu osobních, nákladních a traktorových kol. Počet koksárenských baterií se navýšil o čtyři, přibyly dvě vysoké pece a pět sklopných pecí pro výrobu oceli. Byla postavena také nová blokovna, pásové tratě P-250 a P-800, kontidrátová trať, zařízení na výrobu trubek, kyslíkárna a jiné.

Nová pásková trať P-800/1961

Nová pásková trať P-800/1961

Důlní výztuže-druhý střihací lis na stříhání materiálu pro výstroj důlních chodeb/1961

Důlní výztuže-druhý střihací lis na stříhání mat. pro výstroj důlních chodeb/1961


1967 – 1985 – rozsáhle se modernizovaly martinské pece na pece tandemové. Další větší investicí byla výstavba středojemné válcovny v jižní části závodu, centrální kyslíkárny a velkokapacitní koksárenské baterie.

Ocelárna-odlévání železa na MB peci/1967

Ocelárna-odlévání železa na MB peci/1967

Výstavba nové koksové baterie č. 1/1971

Výstavba nové koksové baterie č. 1/1971


1989 – došlo ke změně názvu a z NHKG se stala Nová Huť, státní podnik. S touto změnou se pojí další významné technologické události, zejména přechod od odlévání oceli do ingotů k plynulému odlévání oceli.

Delegace v podniku - minitr financí Václav Klaus v NH, s.p./1990

Delegace v podniku - minitr financí Václav Klaus v NH, s.p./1990

Pohled na budovu podnikového ředitelství NH, a.s. - 1992

Pohled na budovu podnikového ředitelství NH, a.s. - 1992


1993 – 1999 – byla postupně připojena zařízení pro plynulé odlévání. První v prosinci roku 1993, druhé o čtyři roky později a třetí v srpnu 1999. Tato změna přinesla větší výtěžnost oceli a v podstatě nižší energetickou náročnost. Neméně významnou událostí byla také výstavba válcovny na výrobu širokého, za tepla válcovaného pásu, která nahradila dvě zastaralé tratě a jejíž komplex je označován pásová minihuť.

Ocelárna-tavba šesti proudy na kontilití/1993

Ocelárna - tavba šesti proudy na kontilití/1993

Návštěva Václava Havla (tehdejší prezident ČR) v NH, a.s. na ocelárně/1996

Návštěva Václava Havla (tehdejší prezident ČR) v NH, a.s. na ocelárně/1996


2003 – koncem ledna nastal zlom, když Lakshmi Mittal, jehož strategie je založena především na restrukturalizaci a modernizaci upadajících oceláren, koupil v rámci privatizace Novou Huť a zhruba v polovině dubna vznikla ISPAT Nová Huť, a. s.


2004 – koncem roku se opět změnil název společnosti, tentokrát na Mittal Steel Ostrava, a. s. V rámci privatizace se z některých provozů a závodů staly přidružené nebo dceřiné podniky, například JÄKL Karviná, a. s., Nová Huť Zábřeh, a. s. nebo Vysoké pece Ostrava, a. s.


2006 - nejdiskutovanějším tématem ocelářského světa se stala snaha Lakshmiho Mittala o převzetí světové dvojky Arceloru. Koncem června tohoto roku oznámila rada Arceloru sloučení s Mittal Steel a vznikl tak světový gigant, v důsledku čehož se změnil i název ostravské společnosti na ArcelorMittal Ostrava.


2007 – některé společnosti, které se vydělily v roce 2004, se opět organizačně připojily k mateřské společnosti.


2019 – počátkem července se společnost stala součástí skupiny Liberty a její název se změnil na Liberty Ostrava.


Tiskové zprávy Tiskové zprávy PhDr. Barbora Černá Dvořáková, MBA - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Tiskové zprávy Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >