Zdraví

Udržitelný rozvoj

Page tools
Tisk Tisk
Oblíbené Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Dobrovolnictví

  Zaměstnanci naší společnosti mají možnost využít jednoho plně hrazeného pracovního dne k pomoci neziskovým organizacím. Dobrovolnictví
 • Banner

  Zaměstnanecké granty

  Od roku 2010 realizujeme zaměstnanecké granty, jimiž podporujeme potřebné aktivity neziskových organizací v Moravskoslezském kraji. Minigranty
 • Banner

  Zaměstnanci

  Naši zaměstnanci jsou nejdůležitější součástí společnosti a jejich zdraví a bezpečnost výrazně ovlivňuje fungování společnosti. Zaměstnanci
 • Banner

  Ekologické investice

  Máme rádi náš region, cítíme za něj odpovědnost a stav životního prostředí nám není lhostejný. Ekologie

Bezpečnost

Zdraví a bezpečnost zaměstnanců je vždy na prvním místě.
Práce v huti je velmi náročná na pozornost, ať už ve výrobních halách nebo při pohybu v areálu huti, která je protkána dvěma sty kilometrů kolejí a padesáti kilometry silnic.
Proto během roku připravujeme různé aktivity, které preventivně upozorňují na možné hrozby a pomáhají chránit pracovníky huti před rutinním přístupem k práci a bezpečnosti. Vždyť všichni se chceme vrátit domů zdraví a v pořádku.

Zdraví

Dobré zdraví má rozhodující význam pro kvalitu života. Zdravý životní styl, ať už jde o stravovací návyky, fyzickou kondici nebo zanechání kouření, předchází mnoha nemocem. Pro naše zaměstnance se snažíme vytvářet bezpečné pracovní prostředí, ale zároveň napomáháme k jejich zdraví a pohodě.

Ke zlepšení zdravotního stavu organizujeme cílené rehabilitační programy:

- pro zaměstnance ve věkových kategoriích 35+ a 50+,
- individuální rehabilitace pro zaměstnance vykonávají¬cí rizikové práce
- rekondičně-rehabilitační pobyty

Zaměstnancům jsou poskytovány permanentky na sport a wellness a vitamínové balíčky.
Zvýšenou pozornost věnujeme nemocem z povolání, mikroklimatickým podmínkám nebo nakládání s chemickými látkami a neustále zlepšujeme hygienické podmínky v provozech společnosti.
Lékaři PLK u nás pravidelně kontrolují pracoviště a smluvně zajištěná zdravotnická záchranná služba je k dispozici 24 hodin denně po celý rok.

Tiskové zprávy PhDr. Barbora Černá Dvořáková, MBA - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >