Výrobky pro ocelářství
 • Banner

  Systém managementu

  Společnost Liberty Ostrava a.s. zavedla systém managementu kvality dle norem EN ISO řady 9000 do praxe v základních výrobních závodech v roce 1992 jako první hutní podnik v České republice. Systém managementu
 • Banner

  V oblasti environmentu

  Postupně od roku 1997 byly závody společnosti certifikovány také v oblasti environmentu podle normy EN ISO 14001. V oblasti environmentu
 • Banner

  Systém prevence

  Od roku 2005 je ve společnosti zaveden systém prevence závažných havárií dle zákona č. 59/2006 Sb. Systém prevence závažných havárií
 • Banner

  Integrovaný systém managementu

  V roce 2008 byl společností TÜV NORD Czech, s.r.o. certifikován integrovaný systém managementu kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Integrovaný systém managementu

Výrobky pro ocelářství

Jedná se o výrobu strojního zařízení a dílů pro technologické celky používané v těžkém hutním průmyslu.

Výrobky pro ocelářství

Náhradní díly pro sázecí a výtlačné stroje
Zásobníky chemických produktů a dehtu
Potrubí a armatury z nerez materiálů
Pánvový vůz
Základový rám oscilátoru pro bramové kontilití
Převážecí pánvový vůz
Pánve pro přepravu tekuté oceli
Ocelové konstrukce, lávky, lehké mosty
Vůz na přepravu svitků
Náhradní díly pro hutní agregáty
Vrtačky odpichu vysokých pecí
Ucpávačky odpichového otvoru
Pojízdné mísiče
Potrubní rozvody

 

Tiskové zprávy PhDr. Barbora Černá Dvořáková, MBA - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >