Spolupráce se školami

Udržitelný rozvoj

Page tools
Tisk Tisk
Oblíbené Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Dobrovolnictví

  Zaměstnanci naší společnosti mají možnost využít jednoho plně hrazeného pracovního dne k pomoci neziskovým organizacím. Dobrovolnictví
 • Banner

  Zaměstnanecké granty

  Od roku 2010 realizujeme zaměstnanecké granty, jimiž podporujeme potřebné aktivity neziskových organizací v Moravskoslezském kraji. Minigranty
 • Banner

  Zaměstnanci

  Naši zaměstnanci jsou nejdůležitější součástí společnosti a jejich zdraví a bezpečnost výrazně ovlivňuje fungování společnosti. Zaměstnanci
 • Banner

  Ekologické investice

  Máme rádi náš region, cítíme za něj odpovědnost a stav životního prostředí nám není lhostejný. Ekologie

Spolupráce se školami

V oblasti vzdělání se snažíme o zatraktivnění technického, přírodovědného a environmentálního vzdělávání, a to na všech vzdělávacích stupních.

Technické profese nabízejí mladým lidem perspektivu, přesto stojí v očích veřejnosti spíše v pozadí. Je třeba změnit pohled rodičů žáků základních škol na technické vzdělávání a podporovat rozvoj technického myšlení dětí už od útlého věku.

Pro žáky základních škol každoročně připravuje Týden otevřených dveří, který jim má za cíl ukázat, že technických oborů se není třeba bát.

Středním školám přispíváme na projekty, které pomáhají studentům získat praktické a manuální dovednosti. Zajišťujeme studentům bezplatné odborné praxe, ale i praktický odborný výcvik učňů, kteří u nás pod dohledem odborníků získávají po celý školní rok praktické dovednosti.

S Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava dlouhodobě spolupracujeme v oblasti vědy a výzkumu. Naši pozornost věnujeme projektům zaměřeným na ekologii, rozvoj nových technologií a zlepšování kvality výrobků. Každoročně oceňujeme deset nejlepších studentů a vybíráme nejlepší diplomové práce. Podporujeme také největší veletrh pracovních příležitostí v kraji na VŠB-TUO.

Tiskové zprávy PhDr. Barbora Černá Dvořáková, MBA - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >