Závod 5 - Doprava

O společnosti

Page tools
Tisk
Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Výrobce oceli

  Liberty Ostrava a.s. je největší výrobce oceli v České republice Výrobce oceli
 • Banner

  Historie společnosti

  1942 – začala se psát historie současně největší hutní společnosti České republiky. Historie společnosti
 • Banner

  Bezpečnost na prvním místě

  Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců je prioritou společnosti číslo jedna. Bezpečnost na prvním místě
 • Banner

  Politika IMS

  Společnost Liberty Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik. Politika IMS

Závod 5 - Doprava

Závod 5 - Doprava zajišťuje pro akciovou společnost tyto činnosti:

Odrážkavypracovává koncepci rozvoje dopravního systému
Odrážkazpracovává plány rozvoje dopravních kapacit a plány přepravy včetně přepravních smluv, harmonogramů doprav apod.,
Odrážkaprovozuje železniční dráhu - vlečku Liberty Ostrava a. s. a další železniční dráhy – vlečky na základě vydaných úředních povolení;
Odrážkaprovozuje drážní dopravu na železniční dráze – vlečce Liberty Ostrava a. s. a na dalších železničních drahách – vlečkách na základě vydaných licencí;
Odrážkazpracovává smlouvy o styku drah, o provozování dráhy a o provozování drážní dopravy,
Odrážkaprovádí odborná školení, zkoušky a přezkoušení pro zajištění odborné způsobilosti zaměstnanců, zúčastněných na provozování dráhy a drážní dopravy,
Odrážkazpracovává rozbory a statistické výkazy v oblasti dopravy,
Odrážkazajišťuje a koordinuje zaměstnaneckou dopravu ve vztahu k dopravcům,
Odrážkaobstarává účetní styk s ČD Cargo, a.s., příp. s dalšími dopravci, spolupracuje při reklamačním řízení,
Odrážkaprovádí činnosti celního deklaranta při dovozu a v režimech s ekonomickým účinkem, řídí metodicky celní činnost v těchto oblastech;
Odrážkaprovádí činnosti spojené s vyhotovováním podkladů pro výkaz INTRASTAT – přijetí, spolupodílí se na metodickém řízení této činnosti,
Odrážkavykonává činnosti k zabezpečení požadavků na kolejovou dopravu a silniční osobní dopravu,
Odrážkařídí kolejový provoz a provozní vztahy k ČD Cargo, a.s., SŽDC, výrobním závodům, sousedním vlečkám a externím dopravcům,
Odrážkaprovádí ekonomickou agendu dopravního systému v návaznosti na vyúčtování nákladů a výkonů spojených s dopravou,
Odrážkazajišťuje komerční a vozovou službu,
Odrážkazajišťuje monitorování radiace vozových a silničních zásilek,
Odrážkavyřizuje likvidaci škod a pojistných případů dopravních prostředků ve spolupráci s příslušnými útvary vedení a. s.,
Odrážkakoordinuje požadavky na dopravní činnost,
Odrážkaprovádí nebo zabezpečuje údržbu a opravy tratí, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, lokomotiv, speciálních kolejových vozidel, železničních vozů, osobních a užitkových silničních vozidel, multikár, vnitropodnikových komunikací a jejich osvětlení, údržbu zeleně, zabezpečuje provoz, údržbu a opravy silničních a kolejových vah
Odrážkazajišťuje údržbu a opravy majetku svěřeného do správy závodu,
Odrážkazavádí, udržuje, prověřuje a zlepšuje systém jakosti dle EN ISO 9001:2008, systém environmentálního řízení dle EN ISO 14001:2004 a systém bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:2007 a ČSN EN ISO 50001:2011,
Odrážkavykonává dohled nad studenou částí odvalového hospodářství (haldy) a.s.,
Odrážkaprovozuje osobní dopravu včetně autobusové,
Odrážkaspolupracuje s útvarem Nákupu při plánování dodávek rud;
Odrážkakoordinuje a řídí dojezdy vlaků se surovinami pro závod 12 - Vysoké pece;
Odrážkazajišťuje obsluhu rudných výklopníků;
Odrážkazajišťuje vykládku vozů se surovinami pro závod 12 – Vysoké pece;
Odrážkaobsluhuje pásové dopravníky z míst vykládky surovin pro závod 12 – Vysoké pece.

Pro externí zákazníky zajišťuje tyto služby:

Odrážkaprovozování dráhy na vlečce Calumite s.r.o., na základě vydaného úředního povolení,
Odrážkaprovozování drážní dopravy na vlečkách VÍTKOVICE Doprava, VÍTKOVICE, a.s. – Kovárna, VÍTKOVICE STEEL, Válcovna za studena, Calumite s.r.o., CENTROMAT a CENTROMAT I na základě udělených licencí,
Odrážkaodborná školení, zkoušky a přezkoušení pro zajištění odborné způsobilosti externích dopravců provozujících drážní dopravu na vlečce Liberty Ostrava a.s.,
Odrážkadopravní obsluhu pro dceřiné a ostatní společnosti na základě uzavřených smluv,
Odrážkapřepravu osob silničními motorovými vozidly.

Most

Tiskové zprávy Tiskové zprávy PhDr. Barbora Černá Dvořáková, MBA - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Tiskové zprávy Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >