Kalírna
 • Banner

  Systém managementu

  Společnost Liberty Ostrava a.s. zavedla systém managementu kvality dle norem EN ISO řady 9000 do praxe v základních výrobních závodech v roce 1992 jako první hutní podnik v České republice. Systém managementu
 • Banner

  V oblasti environmentu

  Postupně od roku 1997 byly závody společnosti certifikovány také v oblasti environmentu podle normy EN ISO 14001. V oblasti environmentu
 • Banner

  Systém prevence

  Od roku 2005 je ve společnosti zaveden systém prevence závažných havárií dle zákona č. 59/2006 Sb. Systém prevence závažných havárií
 • Banner

  Integrovaný systém managementu

  V roce 2008 byl společností TÜV NORD Czech, s.r.o. certifikován integrovaný systém managementu kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Integrovaný systém managementu

Kalírna

Tepelné zpracování

Tepelné zpracování provádíme v plynových a elektrických pecích. Pece jsou opatřeny šamotovou vyzdívkou, nebo vyzdívkou z vláknitých materiálů. Technologický proces je řízen PC a dokládán záznamem o průběhu tepelného zpracování.

Hlavní druhy tepelného zpracování:

Odrážkažíhání:
      - normalizační
      - žíhání na měkko,
      - žíhání na odstranění pnutí,
      - stabilizační žíhání
      - rozpouštěcí žíhání
      - sferoidizační
Odrážkazušlechťování uhlíkových a legovaných ocelí
Odrážkacementování s řízeným uhlíkovým potenciálem
Odrážkakalení nástrojových ocelí do austenitizační teploty 1 200 °C
Odrážkakalení speciálních ocelí a ledeburitických ocelí
Odrážkakalení v atmosférách
Odrážkanapouštění v solné lázni

 

Výrobní možnosti

Maximální rozměry pecí
Max. vnitřní rozměry komorových pecí: šířka = 3 100 mm

délka = 8 200 mm

výška = 1 600 mm
Max. vnitřní rozměry cementační pece: průměr = 750 mm

výška = 1 300 mm

 

Maximální rozměry ochlazovacích lázní
Max. vnitřní rozměry vodní lázně: šířka = 2 900 mm

délka = 9 000 mm

hloubka = 6 000 mm
Max. vnitřní rozměry solné lázně: šířka = 2 400 mm

délka = 6 400 mm

hloubka = 800 mm

 

Výrobkové omezení:

Dle vnitřních rozměrů pecí a hmotnosti do 20 000 kg.

Více informací poskytne:

Ing. Radomír Trvaj
T +420 59 568 3201
M +420 724 416 860

Tiskové zprávy PhDr. Barbora Černá Dvořáková, MBA - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >