Strojírenské výrobky a služby
 • Banner

  Systém managementu

  Společnost Liberty Ostrava a.s. zavedla systém managementu kvality dle norem EN ISO řady 9000 do praxe v základních výrobních závodech v roce 1992 jako první hutní podnik v České republice. Systém managementu
 • Banner

  V oblasti environmentu

  Postupně od roku 1997 byly závody společnosti certifikovány také v oblasti environmentu podle normy EN ISO 14001. V oblasti environmentu
 • Banner

  Systém prevence

  Od roku 2005 je ve společnosti zaveden systém prevence závažných havárií dle zákona č. 59/2006 Sb. Systém prevence závažných havárií
 • Banner

  Integrovaný systém managementu

  V roce 2008 byl společností TÜV NORD Czech, s.r.o. certifikován integrovaný systém managementu kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Integrovaný systém managementu

Strojírenská výroba

Provoz strojírenská výroba se zabývá výrobou strojních celků a zařízení, kusovou a malosériovou výrobou, renovací náhradních dílů pro zařízení těžkého průmyslu, především hutního, těžebního a příbuzných oborů. Provoz zajišťuje strojní obrábění, výrobu ozubení, tepelné zpracování, zámečnické a mostařské práce, výrobu ocelových konstrukcí a technologických svařenců. Výroba je prováděna dle dodané nebo námi zpracované výkresové dokumentace.

Díky našim zkušenostem jsme schopni realizovat investiční projekty na klíč od návrhu projektu, přes dokumentaci, výrobu až po montáž, včetně realizace partnerských profesí hydrauliky, elektra a stavebních prací.

Části strojírenské výroby:

Odrážkastrojní obrábění
Odrážkavýroba ozubení
Odrážkavýroba ocelových konstrukcí
Odrážkakonstrukční a projekční kancelář
Odrážkanedestruktivní zkoušení

Protokoly o kvalitě materiálu:

Odrážkaprohlášení o shodě s objednávkou
Odrážkaprotokol o měření
Odrážkaprotokol o tlakové zkoušce
Odrážkaprotokol o tvrdosti
Odrážkaprotokoly o nedestruktivním zkoušení (vizuální, ultrazvuková, kapilární a magnetická zkouška

Strojní obrábění

OdrážkaHrotové soustruhy – rozsah obráběných průměrů: do 1 250 mm při max. točné délce 12 000 mm (CNC: SPU 40 CNC, SUI 63 CNC)
OdrážkaKarusely – max. obráběný průměr 5 000 mm při max. výšce 2 990 mm, (CNC: SKJ 12 CNC, SKQ 20 CNC)
OdrážkaFrézky – podélný posuv stolu do 1 400 mm, příčný posuv stolu do 450 mm (CNC: FGS 63 CNC)
OdrážkaVodorovné vyvrtávačky – průměr vřetene 80, 100, 130, 160, 200, 250 a do pojezdu 9 000 mm, (CNC: WH 10 CNC, WHN 13 CNC, W160 CNC)
OdrážkaBrusky nakulato – až do vnějšího průměru součásti 630 mm a délky 3 000 mm
OdrážkaBrusky na plocho – max. upínací plocha stolu 600 x 3 000 mm s podélným pohybem 3 000 mm
OdrážkaSvislé protahovačky FRÖMAG a bruska na ostření nástrojů SAACKE

Výroba ozubení

Odrážkavnější ozubení čelní, rovné, šikmé, případně dvojitě šikmé s mezerou
Odrážkafrézování do modulu 24, průměru kola 2 500 mm a šířky rovného ozubení 800 mm
Odrážkabroušení ozubení do modulu 10 a průměru kola 500 mm
Odrážkaobrážení vnitřního ozubení čelního rovného do modulu 10 a šířky ozubení 150 mm
Odrážkaobrážení vnitřního evolventního drážkování do šířky 150 mm
Odrážkahoblování kuželových kol s přímým ozubením do modulu 30, max. průměru kola 1 600 mm a šířky ozubení do 300 mm

Zámečnické práce a výroba ocelových konstrukcí

Vyráběny jsou veškeré druhy konstrukcí do hmotnosti 50 000 kg a délky 20 000 mm (ojedinělé případy až 27 m). Ostatní rozměry jsou limitovány šířkou vrat (6 300 mm) a jejich výškou (5 800 mm).

Odrážkaskružování plechů, trubek a profilů
Odrážkaohraňování plechů do délky 9 000 mm
Odrážkadělení materiálu (nůžky, pily, pálicí stroje), rovnání
Odrážkavýroba ocelových konstrukcí a tlakových nádob stabilní skupiny A, B kategorie IV
Odrážkavýroba ocelových konstrukcí pro silniční a železniční mosty
Odrážkavýroba zvedacích zařízení a jeřábových drah
Odrážkavýroba potrubí
Odrážkavýroba kompletních převodových skříní, včetně zkušebního běhu převodovky
Odrážkavýroba kompletních hydraulických válců a jednoduchých hydraulických prvků
Odrážkasvařování elektrickým obloukem metodou 111, v ochranných atmosférách metodou 135, obloukové svařování a navařování pod tavidlem metodou 121
Odrážkanavařování válců a hřídelí

Konstrukční a projekční kancelář

Součástí strojírenské výroby je rovněž Konstrukční a projekční kancelář, která zpracovává výkresovou dokumentaci do stupně „realizační dokumentace“, a to v oborech strojní části a ocelové konstrukce.

Více informací poskytne:

Tuzemsko

Radim Holoubek
T +420 595 683 400
M +420 776 131 084
F +420 595 685 044

Zahraničí

Michal Bubík
T +420 595 682 926
M +420 720 747 551
F +420 595 685 044

Tiskové zprávy PhDr. Barbora Černá Dvořáková, MBA - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >