Bezpečnost práce

O společnosti

Page tools
Tisk
Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Výrobce oceli

  Liberty Ostrava a.s. je největší výrobce oceli v České republice Výrobce oceli
 • Banner

  Historie společnosti

  1942 – začala se psát historie současně největší hutní společnosti České republiky. Historie společnosti
 • Banner

  Bezpečnost na prvním místě

  Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců je prioritou společnosti číslo jedna. Bezpečnost na prvním místě
 • Banner

  Politika IMS

  Společnost Liberty Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik. Politika IMS

Principy bezpečnosti práce a ochrany zdraví ve společnosti Liberty Ostrava, a.s.

Zdraví a bezpečnost zaměstnanců je vždy na prvním místě.

Práce v huti je velmi náročná na pozornost, ať už ve výrobních halách nebo při pohybu v areálu huti, která je protkána dvěma sty kilometrů kolejí a padesáti kilometry silnic.
Proto během roku připravujeme různé aktivity, které preventivně upozorňují na možné hrozby a pomáhají chránit pracovníky huti před rutinním přístupem k práci a bezpečnosti. Vždyť všichni se chceme vrátit domů zdraví a v pořádku.

Základními projekty zavedenými ve společnosti jsou tzv. Journey to zero (JTZ), Cesta k nule a Shared vigilance (SV), Vzájemná ostražitost. Projekt JTZ představuje sdílení zkušeností a nápadů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v naší společnosti. Projekt SV je směřován směrem k zaměstnancům. Hlavním mottem této kampaně je: „Moje bezpečnost závisí v prvé řadě na mně, a pokud uvidím, že někomu jinému hrozí nebezpečí, okamžitě ho na toto nebezpečí upozorním!“

Pro naše zaměstnance se snažíme vytvářet bezpečné pracovní prostředí, ale zároveň napomáháme k jejich zdraví a pohodě. Ke zlepšení zdravotního stavu organizujeme cílené rehabilitační programy, zaměstnanců jsou poskytovány permanentky na sport a wellness a vitamínové balíčky.
Zvýšenou pozornost věnujeme nemocem z povolání, mikroklimatickým podmínkám nebo nakládání s chemickými látkami a neustále zlepšujeme hygienické podmínky v provozech společnosti.
Lékaři PLK u nás pravidelně kontrolují pracoviště a smluvně zajištěná zdravotnická záchranná služba je k dispozici 24 hodin denně po celý rok.

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců a prevence závažných havárií patří k nejvyšším prioritám naší společnosti. Jako nedílnou součást systému řízení společnost zavedla a certifikovala systém integrovaného řízení dle OHSAH 18001, a zákona č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií.

 

pdf Informace určená veřejnosti v zóně havarijního plánování

Tiskové zprávy Tiskové zprávy PhDr. Barbora Černá Dvořáková, MBA - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Tiskové zprávy Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >