Nabídka plochých výrobků
 • Banner

  Systém managementu

  Společnost Liberty Ostrava a.s. zavedla systém managementu kvality dle norem EN ISO řady 9000 do praxe v základních výrobních závodech v roce 1992 jako první hutní podnik v České republice. Systém managementu
 • Banner

  V oblasti environmentu

  Postupně od roku 1997 byly závody společnosti certifikovány také v oblasti environmentu podle normy EN ISO 14001. V oblasti environmentu
 • Banner

  Systém prevence

  Od roku 2005 je ve společnosti zaveden systém prevence závažných havárií dle zákona č. 59/2006 Sb. Systém prevence závažných havárií
 • Banner

  Integrovaný systém managementu

  V roce 2008 byl společností TÜV NORD Czech, s.r.o. certifikován integrovaný systém managementu kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Integrovaný systém managementu

Rozšíření nabídky plochých výrobků

Pásy široké válcované za tepla – tlusté

Liberty Ostrava a.s. rozšiřuje svou nabídku pásů válcovaných za tepla ve svitcích z konstrukčních jakostí ocelí S235JR, S235JRG2, S235J0, S235J2G3 a S235J2G4 o pásy v rozmezí tloušťek nad 13,0 do 15,0 mm v šířkách 980 až 1550 mm. Svitky mohou být dodávány pouze v provedení s přírodní hranou. Specifická hmotnost svitků 18 až 21 kg/mm šířky pásu. Max. hmotnost svitku je 33,0 tun. Pásy jsou dodávány s mezními úchylkami rozměrů a tvaru podle rozměrové normy ČSN EN 10051+A1:2000 „ Plechy a pásy z nelegovaných a legovaných ocelí kontinuálně válcované za tepla bez povlaku – Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.“

Bez omezení je možno dodávat pásy do tl. 15 mm z ocelí pevnostního stupně 235 MPa značky S235JR a S235JRG2. U značek ocelí se zaručenými křehkolomovými vlastnostmi při nízkých teplotách (S235J0, S235J2G3 a S235J2G4) je nutno dodávky konzultovat s výrobním závodem z důvodu postupného vývoje a ověřování křehkolomových vlastností vyráběných svitků tloušťky do 15 mm.

Plechy válcované za tepla – tlusté

Liberty Ostrava a.s. dále rozšiřuje svou nabídku plechů válcovaných za tepla z konstrukčních jakostí ocelí S235JR, S235 JRG2, S235J0, S235J2G3 a S235J2G4 o plechy v rozmezí tloušťek nad 13,0 do 15,0 mm ve standardních šířkách 1000, 1250 a 1500 mm nebo nestandardních šířkách od 980 do 1550 mm v délkách od 1,0 m do 12,0 m. Plechy mohou být dodávány pouze v provedení s neostřiženou hranou.
Plechy jsou dodávány s mezními úchylkami rozměrů a tvaru podle rozměrové normy ČSN EN 10051+A1:2000
„ Plechy a pásy z nelegovaných a legovaných ocelí kontinuálně válcované za tepla bez povlaku – Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.“ 
Bez omezení je možno dodávat plechy do tl. 15 mm z ocelí pevnostního stupně 235 MPa značky S235JR a S235JRG2. U značek ocelí se zaručenými křehkolomovými vlastnostmi při nízkých teplotách (S235J0, S235J2G3 a S235J2G4) je nutno dodávky konzultovat s výrobním závodem z důvodu postupného vývoje a ověřování křehkolomových vlastností vyráběných svitků tloušťky do 15 mm.

Pásy široké válcované za tepla – se zvýšenou odolností
proti atmosférické korozi

Liberty Ostrava a.s. v roce 2004 rozšířila svou nabídku pásů válcovaných za tepla ve svitcích o pásy široké válcované za tepla z ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi v jakostech ocelí S235J0W, S235J2W, S355J0W, S355J0WP a S355J2WP v rozmezí tloušťek od 3,0 do 13,0 mm (jiné tloušťky po dohodě) v šířkách 980 až 1550 mm. (Pro tyto oceli je některými výrobci užíván obchodní název „Corten“ nebo „Atmofix“). Pásy válcované za tepla ve svitcích v tloušťkách nad 8,0 do 13,0mm mohou být dodávány pouze v provedení s přírodní hranou. Specifická hmotnost svitků je 18 až 21 kg/mm šířky pásu. Max. hmotnost svitku je 33,0 tun. Pásy jsou dodávány s mezními úchylkami rozměrů a tvaru podle rozměrové normy ČSN EN 10051+A1:2000 „ Plechy a pásy z nelegovaných a legovaných ocelí kontinuálně válcované za tepla bez povlaku – Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.“

Plechy válcované za tepla – se zvýšenou odolností 
proti atmosférické korozi

Liberty Ostrava a.s. v roce 2004 rozšířila svou nabídku plechů válcovaných za tepla o plechy z ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi v jakostech ocelí S235J0W, S235J2W, S355J0W, S355J0WP a S355J2WP v rozmezí tloušťek od 3,0 do 13,0 mm (jiné tloušťky po dohodě) ve standardních šířkách 1000, 1250 a 1500 mm nebo nestandardních šířkách od 980 do 1550 mm v délkách od 1,0 m do 12,0 m. (Pro tyto oceli je některými výrobci užíván obchodní název „Corten“ nebo „Atmofix“). Plechy z těchto ocelí mohou být dodávány v provedení s ostřiženými nebo neostřiženými hranami.
Plechy jsou dodávány s mezními úchylkami rozměrů a tvaru podle rozměrové normy ČSN EN 10051+A1:2000
„ Plechy a pásy z nelegovaných a legovaných ocelí kontinuálně válcované za tepla bez povlaku – Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.“

Další informace o možnostech dodávek širokých pásů válcovaných za tepla a plechů válcovaných za tepla v tabulích najdete na presentaci naší akciové společnosti v části výrobní program - ploché výrobky válcované za tepla, nebo je Vám poskytnou pracovníci prodeje na níže uvedených tel. (fax.) číslech:

Tuzemský prodej:

ikona

59733 5715

 

Fax.: 59733 7126

Exportní prodej:

ikona

597 335 115 (597 336 137)

 

Fax.: 597 336 229 (597 333 977)

Tiskové zprávy PhDr. Barbora Černá Dvořáková, MBA - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >