Slévárenské výrobky
 • Banner

  Systém managementu

  Společnost Liberty Ostrava a.s. zavedla systém managementu kvality dle norem EN ISO řady 9000 do praxe v základních výrobních závodech v roce 1992 jako první hutní podnik v České republice. Systém managementu
 • Banner

  V oblasti environmentu

  Postupně od roku 1997 byly závody společnosti certifikovány také v oblasti environmentu podle normy EN ISO 14001. V oblasti environmentu
 • Banner

  Systém prevence

  Od roku 2005 je ve společnosti zaveden systém prevence závažných havárií dle zákona č. 59/2006 Sb. Systém prevence závažných havárií
 • Banner

  Integrovaný systém managementu

  V roce 2008 byl společností TÜV NORD Czech, s.r.o. certifikován integrovaný systém managementu kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Integrovaný systém managementu

Slévárna

Tradice výroby odlitků sahá do roku 1951. Dlouholeté zkušenosti získané při výrobě odlitků jsou v současnosti využívány pro výrobu náročných odlitků z šedé a tvárné litiny pro strojírenské firmy v České republice i v zahraničí. Součástí provozu je i modelárna a úpravna okují. Zároveň provoz získal výrobkové certifikáty společností Bureau Veritas pro celý výrobní sortiment a Lloyd's Register pro odlitky ze šedé a tvárné litiny do kusové hmotnosti
15 000 kg.

Odlitky z šedé a tvárné litiny

Kokily a příslušenství, stojany, lože obráběcích strojů, stoly, základové desky, upínací desky, lisovadla, skříně převodovek, setrvačníky, ozubená kola a řetězová kola, kladky, armatury, hladící trny, kolena, závaží atd. Jednotnou technologií pro výrobu odlitků ze šedé a tvárné litiny je ruční formování do rámů a do země (kesony) do formovacích směsí na bázi furanových pryskyřic a jsou tepelně zpracovávány – např. žíhání na odstranění pnutí.

Modelové zařízení - modelárna

Modelárna zajišťuje výrobu modelového zařízení do rozměru 2 000 x 2 400 x 4 500 a Ø 3 000 mm ze dřeva, pryskyřice, popř. umělé hmoty pro potřeby vlastní slévárny a také pro externí odběratele. Provedení modelů ve třídě H3, H2, H1 dle ČSN EN 12890. Pro uspokojení náročných potřeb zákazníka spolupracujeme také s partnerskými modelárnami.

Odlitky dodáváme dle přání našich zákazníků:

Odrážkav surovém stavu
Odrážkatepelně zpracované
Odrážkaopracované
Odrážkaopatřené základním nátěrem
Odrážkakonzervované
Odrážkavolně ložené (bez balení)
Odrážkapaletované popř. jinak balené

Zajišťujeme dopravu

Odrážkapro železnici
Odrážkakamiony
Odrážkanadrozměrnou přepravu
Odrážkalodní dopravu

Doklady o kvalitě materiálu

Odrážkaatesty o chemickém složení
Odrážkaatesty mechanických vlastností
Odrážkanedestruktivní zkoušky – RTG, UT, magnetická metoda

 

Výrobní možnosti

Slévárna šedé a tvárné litiny
Odlévané materiály Hmotnost (kg)
 • • hematitová litina
 • • upravené ocelárenské surové železo
500 - 150 000
 • • šedá litina ČSN 422415, 422420, 422425, 422430, GG 15, GG 20, GG 25, GG 30
150 - 80 000
 • • tvárná litina ČSN 422304, 422305, 422306, 422307, GGG 40, GGG 50, GGG 60, GGG 70
150 - 15 000

 

Na přání zákazníka je možné vyrobit i jiné jakosti litin, legované litiny (např. Ni-Hard aj.). Rovněž je možné odlitky tepelné zpracovat.

 

Doklady o kvalitě materiálu
Odlitky z šedé litiny ČSN 014470 stupeň 4-5 DIN 1686 GTB 17-20
Odlitky z tvárné litiny ČSN 014470 stupeň 4-5 DIN 1685 GTB 17-20

 

Více informací poskytne:

Tuzemsko

Libuše Pečivová
T +420 595 686 821
F +420 595 682 457
M +420 724 777 260

Zahraničí

Ing. Aleš Sekanina
M +420 720 747 900

Tiskové zprávy PhDr. Barbora Černá Dvořáková, MBA - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >