Systémová certifikace společnosti
 • Banner

  Systém managementu

  Společnost Liberty Ostrava a.s. zavedla systém managementu kvality dle norem EN ISO řady 9000 do praxe v základních výrobních závodech v roce 1992 jako první hutní podnik v České republice. Systém managementu
 • Banner

  V oblasti environmentu

  Postupně od roku 1997 byly závody společnosti certifikovány také v oblasti environmentu podle normy EN ISO 14001. V oblasti environmentu
 • Banner

  Systém prevence

  Od roku 2005 je ve společnosti zaveden systém prevence závažných havárií dle zákona č. 59/2006 Sb. Systém prevence závažných havárií
 • Banner

  Integrovaný systém managementu

  V roce 2008 byl společností TÜV NORD Czech, s.r.o. certifikován integrovaný systém managementu kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Integrovaný systém managementu

Systémová certifikace společnosti

n Společnost Liberty Ostrava a.s. zavedla systém managementu kvality dle norem EN ISO řady 9000 do praxe v základních výrobních závodech v roce 1992 jako první hutní podnik v České republice.

n Postupně od roku 1997 byly závody společnosti certifikovány také v oblasti environmentu podle normy EN ISO 14001.

n Od roku 2005 je ve společnosti zaveden systém prevence závažných havárií dle zákona č. 59/2006 Sb.

n V roce 2008 byl společností TÜV NORD Czech, s.r.o. certifikován integrovaný systém managementu kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

n V roce 2016 byl společností TÜV NORD Czech, s.r.o. certifikován systém managementu hospodaření s energií

Systémová certifikace společnosti

Integrovaný systém řízení je udržován a dále rozvíjen se zaměřením na zvyšování výkonnosti a efektivity jednotlivých procesů tak, aby vyhověl požadavkům norem EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, EN ISO 50001:2011 a zákona č. 224/2015 Sb., aby bylo zajištěno plnění kvality a termínů dodávek výrobků a služeb dle požadavků zákazníků a aby tak společnost Liberty Ostrava a.s. obstála v konkurenčním boji na trhu o zákazníka. K nejvyšším prioritám společnosti patří rovněž ochrana životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců a prevence závažných havárií. Liberty Ostrava a.s. si plně uvědomuje svoji odpovědnost za region, ve kterém působí, a aktivity v oblasti společenské odpovědnosti považuje za nedílnou součást systému řízení společnosti.

Tiskové zprávy PhDr. Barbora Černá Dvořáková, MBA - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >