Podmínky přístupu

O společnosti

Page tools
Tisk
Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Výrobce oceli

  Liberty Ostrava a.s. je největší výrobce oceli v České republice Výrobce oceli
 • Banner

  Historie společnosti

  1942 – začala se psát historie současně největší hutní společnosti České republiky. Historie společnosti
 • Banner

  Bezpečnost na prvním místě

  Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců je prioritou společnosti číslo jedna. Bezpečnost na prvním místě
 • Banner

  Politika IMS

  Společnost Liberty Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik. Politika IMS

Podmínky přístupu


ÚVOD
Společnost Liberty Ostrava a.s. provozuje tyto webové stránky, aby umožnila obchodním partnerům, zájemcům i ostatním subjektům získat informace o společnosti, skupině Liberty, vyráběných produktech a poskytovaných službách.

PODMÍNKY
Váš přístup na tyto stránky a využití možností, které tyto webové stránky nabízejí, podléhá následujícím podmínkám a všem relevantním zákonům. Tím, že jste tyto webové stránky vyhledali a procházíte jimi, tyto podmínky bezvýhradně přijímáte. Pokud s nimi nesouhlasíte, nepoužívejte tyto webové stránky.

Liberty Ostrava a.s. si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit tím, že tento text zaktualizuje, bez jakéhokoliv předchozího upozornění. Je tedy na vás, abyste pravidelně navštěvovali tuto stránku a kontrolovali si aktuální podmínky, kterými jste vázáni.


AUTORSKÁ PRÁVA
Materiály zobrazené či uvedené na těchto webových stránkách, mimo jiné včetně veškerých dokumentů, souborů, grafiky, zařízení, kódu, log, audia, videa, softwaru a obecného vzhledu serveru, jsou předmětem autorských práv vlastněných Liberty Ostrava a.s. či jinou společností ze skupiny Liberty, pokud není uvedeno jinak.

Informace z těchto webových stránek můžete stahovat, prohlížet a tisknout pouze v jedné kopii pro nekomerční, soukromé použití a za předpokladu, že na veškerých kopiích či výňatcích těchto dokumentů zůstanou zachována veškerá upozornění na autorská či jiná vlastnická práva a výhrady, jež jsou na nich uvedeny. Jiný způsob použití těchto stránek podléhá předchozímu písemnému souhlasu Liberty Ostrava a.s.. Neschválené použití je výslovně zakázáno a může zakládat porušení autorského práva, práva k ochranným známkám i jiných práv k duševnímu vlastnictví.

Jakákoli korespondence, kterou s Liberty Ostrava a.s. prostřednictvím těchto webových stránek uskutečníte, či materiál na ně zaslaný e-mailem či jinak, nebudou považovány za důvěrné, pokud nebude dohodnuto jinak. To, co zašlete, může být použito mimo jiné k zveřejnění, přenosu, vysílání a umístění na webu. Liberty Ostrava a.s. může volně užít jakékoli myšlenky, koncepce, know-how či metody uvedené v jakémkoli sdělení pro jakýkoliv účel bez omezení.

Odkazy na tyto webové stránky jsou povoleny, pokud o svém záměru předem informujete Liberty Ostrava a.s.. Liberty Ostrava a.s. si vyhrazuje právo kdykoliv zakázat i již vytvořený odkaz. Liberty Ostrava a.s. žádným způsobem nepřebírá odpovědnost za webové stránky, z nichž je odkaz činěn. 

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkaz na jiné, cizí webové stránky. Liberty Ostrava a.s. žádným způsobem nepřebírá odpovědnost za tyto webové stránky.

SPOLEHLIVOST INFORMACÍ
Liberty Ostrava a.s. vytvořila a provozuje tyto stránky podle svých nejlepších znalostí a vynakládá maximální úsilí, aby zajistila spolehlivost a přesnost informací na těchto stránkách publikovaných, přesto může dojít k technickým nepřesnostem či jiným chybám a Liberty Ostrava a.s. nemůže garantovat za všech okolností úplnost, přesnost, spolehlivost webových stránek, informací a produktů, jejich vhodnost pro specifické účely nebo neexistenci virů na webových stránkách.

Liberty Ostrava a.s. si vyhrazuje právo kdykoliv webové stránky a informace na nich pozměnit, případně je znepřístupnit, ukončit provozování, a to bez předchozího oznámení.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Přístup na tyto webové stránky a jejich používání uskutečňujete na vlastní riziko. Liberty Ostrava a.s., její zaměstnanci a nikdo další neodpovídá za škody vzniklé na základě či v souvislosti s přístupem, využitím či nemožností využití těchto webových stránek, jakýmikoliv materiály, informacemi čí doporučeními, které se na těchto stránkách objeví, rozhodnutími, které jste mohli založit na informacích uvedených na těchto webových stránkách, s chybami či výpadky provozu či nabízených služeb, viry objevivšími se na webových stránkách, atd. Toto omezení odpovědnosti se vztahuje na veškeré typy náhrady škody bez ohledu na jejich druh.


OCHRANA A VYUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Úvod
Při vaší návštěvě těchto webových stránek nejsou o vás automaticky shromažďovány žádné osobní ani citlivé údaje. Mohou však být zaznamenány údaje typu: vaše IP adresa, jméno vašeho poskytovatele internetových služeb, operační systém počítače a typ vašeho internetového prohlížeče, datum a trvání vaší návštěvy apod.


Osobní údaje
K prohlížení webových stránek nemusíte Liberty Ostrava a.s. poskytnout své osobní údaje jako jméno, adresu či emailovou adresu. Některé služby či přístup k určitým aplikacím však mohou být vázány na sdělení určitých dat a údajů, v takovém případě se však sami rozhodujete, zda nám je poskytnete a udělíte tak nám svůj souhlas  takovému použití nebo nkoliv.. Liberty Ostrava a.s. a skupina Liberty tyto údaje využijí pouze k účelům uvedeným tam, kde byly poskytnuty. Příležitostně mohou být uvedené informace použity k tomu, abychom se s vámi spojili, informování o činnosti Liberty Ostrava a.s. a skupiny Liberty či k dokonalejšímu zjištění vašich potřeb a následnému zlepšení našich produktů a služeb. Detailnější informace o ochraně osobních údajů můžete nalézt zde https://www.libertyostrava.cz/pdf/Liberty-privacy-policy_CZ.pdf


Využití souborů cookie
Cookie je textový soubor, který server uloží na váš pevný disk. Tento webový server nevyužívá soubory cookie.


Bezpečnost
Bezpečnost všech osobně identifikovatelných informací je pro nás nesmírně důležitá. Jakmile vámi zasílané informace obdržíme, vynaložíme veškeré úsilí k zajištění jejich bezpečnosti v našich systémech. Bohužel nelze žádný přenos dat prostřednictvím internetu zabezpečit stoprocentně. Snažíme se chránit vaše osobní informace, Liberty vám však nemůže zajistit nebo zaručit bezpečnost všech vašich zasílaných informací, takže to děláte s vlastním rizikem.


Žádosti o práci
Pokud elektronickou cestou požádáte o práci u Liberty Ostrava a.s. či skupiny Liberty, Vámi předložené informace (osobní údaje, životopis, doklad o vzdělání atd.) budou využity oprávněným personálem k posouzení Vaší kvalifikace a zkušeností vzhledem k volným místům. Jako žadatel o práci máte právo upravovat a opravovat svá osobní data, a případně také vzít zpět svůj souhlas s použitím svých osobních údajů. Detailnější informace jsou obsaženy přímo v části formulářových žádostí https://www.libertyostrava.cz/formulare/formular-personalni.aspx

USTANOVENÍ
Jestliže se jakékoliv ustanovení těchto Podmínek přístupu ukáže jako neplatné, nezpůsobí to neplatnost ostatních ustanovení.

Tyto Podmínky přístupu byly vytvořeny v českém jazyce. V případě, že bude rozpor mezi překlady do cizích jazyků a českým zněním, má přednost česká jazyková verze.

Liberty Ostrava a.s. je společností zřízenou podle českého práva, se sídlem v České republice. Proto zde výslovně souhlasíte, že všechny případné spory vznikající z použití těchto webových stránek nebo v souvislosti s nimi, budou řešeny podle českého práva před českými obecnými soudy.

Jakékoli dotazy týkající se těchto Podmínek přístupu prosím směrujte na

Fotografie autorů: Mgr. I. Štěrba, P. Kaločová, P. Murárik, V. Raszka, L. Kalník, R. Raszka, A. Kondělka, J. Cehlárik, K. Nogol.

Tiskové zprávy Tiskové zprávy PhDr. Barbora Černá Dvořáková, MBA - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Tiskové zprávy Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >