Nová etapa ekologizace

O společnosti

Page tools
Tisk
Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Liberty Ostrava patří k nejmodernějším a nejčistším hutím v Evropě

 • Banner

  Jen sedm hutí v Evropě včetně Liberty Ostrava má tkaninový filtr na aglomeraci

 • Banner

  Liberty Ostrava plní veškerou platnou legislativu

 • Banner

  V roce 2015 jsme postavili 13 nadstandardních ekologických technologií v hodnotě 2 miliardy korun

Nová etapa ekologizace

Odrážka Díky neustálé modernizaci a investicím do ekologizace provozů patří Liberty Ostrava mezi nejčistější hutě v Evropě – například jen sedm hutí v Evropě včetně Liberty Ostrava má tkaninový filtr na aglomeraci.

Odrážka Nejpřísnější limity dané EU jsme splňovali již 4 roky před jejich vstoupením v platnost.

Odrážka Mezi lety 2013 a 2015 proběhla rekordní vlna ekologických investic. Výsledkem toho poklesly v roce 2016 meziročně emise o 142 tun a celkové roční komínové emise prachu poklesly na čtvrtinu hodnot roku 2003 (příchod nového vlastníka) a pohybují se kolem 400 tun. Komínové emise tak poklesly na nejnižší možnou mez se stávajícími dostupnými technologiemi.

Odrážka Loňský výsledek dosažených hodnot emisí pouhým 1 % množství, které bylo běžné na počátku 80. let minulého století.

Odrážka V současné době připravujeme nové investiční projekty, jejichž cílem je snížení fugitivních emisí prachu. Už v minulých letech jsme snížili fugitivní emise o 400 tun a v přípravě máme do roku 2021 další projekty v hodnotě 500 milionů korun. V jejich důsledku dojde ke snížení fugitivních emisí o dalších minimálně 76 tun.

Odrážka Celková hodnota investic za posledních 5 let přesáhla 2 miliardy Kč.

Přehled ekologických investic:

Odprášení aglomerace:

Odrážka Odprášení výklopníků uhlí a rud, severní a jižní část aglomerace

Odrážka Odprášení chladících pásů, severní a jižní část aglomerace

Odrážka Modernizace odprášení jižní části aglomerace tkaninovým filtrem

Odrážka Zvýšení účinnosti odprášení odsunových cest, severní část aglomerace

Odrážka Snížení fugitivních emisí na spékárně a dopravních cestách zvýšením kvality spékání, severní část aglomerace

Odrážka Odprášení systému zavážení zásobníků rudného mostu

Odrážka Výměna filtrů na severní části aglomerace

Odprášení vysokých pecí:

Odrážka Snížení fugitivních emisí z odléváren VP 3

Odrážka Snížení fugitivních emisí z odléváren VP 2

Odrážka Odprášení systému zavážení VP 2 a VP 3

Odrážka Odprášení čistící stanice torpédových vozů

Modernizace a ekologizace koksovny

Odrážka Ekologizace hasicí věže

Modernizace a ekologizace energetiky:

Odrážka Nový fluidní kotel K14

Odrážka Kompletní oprava kotle K11

Tiskové zprávy Tiskové zprávy PhDr. Barbora Černá Dvořáková, MBA - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Tiskové zprávy Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >