O společnosti

Page tools
Tisk
Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Výrobce oceli

  Liberty Ostrava a.s. je největší výrobce oceli v České republice Výrobce oceli
 • Banner

  Historie společnosti

  1942 – začala se psát historie současně největší hutní společnosti České republiky. Historie společnosti
 • Banner

  Bezpečnost na prvním místě

  Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců je prioritou společnosti číslo jedna. Bezpečnost na prvním místě
 • Banner

  Politika IMS

  Společnost Liberty Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik. Politika IMS

Akreditovaný archiv Liberty Ostrava a.s.

Akreditace archivu

Akreditace byla archivu udělena dne 4. 9. 2006 z rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů. V důsledku organizačních změn bylo v roce 2010 nutno požádat o nové udělení akreditace, která byla archivu udělena dne 17. 5. 2010.

Zásady a podmínky ke studiu archiválií v archivu

Pravidla pro nahlížení do archiválií stanoví Badatelský řád.

Archiválie ke studiu badatelům lze předložit na základě schválené písemné žádosti. Úplně vyplněná žádost může být zaslána formou dopisu na adresu Liberty Ostrava a.s., K–Systém řízení jakosti a ekologie, Vratimovská 689/117, 719 00 Ostrava-Kunčice nebo elektronicky na .

Zaměstnanci archivu předkládají badateli ke studiu takové množství archiválií, které je možno prostudovat v jeden den podle provozních podmínek, s přihlédnutím k významu a účelu nahlížení.

Studiem archiválií uložených v archivu nesmějí být ohroženy zájmy společnosti Liberty Ostrava a.s. a dceřiných společností, ani společenské či zákonem chráněné zájmy dosud žijících osob.

Kontakty

Adresa archivu
Akreditovaný archiv Liberty Ostrava a.s.
Lešetínská 40
719 00 Ostrava-Kunčice

Telefonní spojení
+420 595 687 435
+420 595 687 079

Studium v badatelně
po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě, v rozsahu obvyklé pracovní doby

pdf

→  Žádost o nahlížení do archiválií (formát pdf)

word

→  Žádost o nahlížení do archiválií (formát rtf)

pdf

→  Badatelský řád (formát docx)

Tiskové zprávy Tiskové zprávy PhDr. Barbora Černá Dvořáková, MBA - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Tiskové zprávy Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >