Dotazník pro měření spokojenosti zákazníků
 • Banner

  Systém managementu

  Společnost Liberty Ostrava a.s. zavedla systém managementu kvality dle norem EN ISO řady 9000 do praxe v základních výrobních závodech v roce 1992 jako první hutní podnik v České republice. Systém managementu
 • Banner

  V oblasti environmentu

  Postupně od roku 1997 byly závody společnosti certifikovány také v oblasti environmentu podle normy EN ISO 14001. V oblasti environmentu
 • Banner

  Systém prevence

  Od roku 2005 je ve společnosti zaveden systém prevence závažných havárií dle zákona č. 59/2006 Sb. Systém prevence závažných havárií
 • Banner

  Integrovaný systém managementu

  V roce 2008 byl společností TÜV NORD Czech, s.r.o. certifikován integrovaný systém managementu kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Integrovaný systém managementu

 

DOTAZNÍK
PRO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ

(po vyplnění bude předmětem obchodního tajemství)

Tento dotazník slouží k měření spokojenosti zákazníků v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 9000: 2001.

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZÁKAZNÍKOVI

Název firmy:
Právní forma firmy:
Sídlo firmy:
IČO:

 

2. DRUH ČINNOSTI Liberty Distribution Ostrava s.r.o.
(který je předmětem Vašeho následujícího hodnocení spokojenosti)

Hutní prodejna – skladový obchod (dodávky hotových výrobků a zboží)

 

3. INFORMACE O UŽITÍ HODNOCENÉHO VÝROBKU:

Využití výrobků dodávaných společnosti LDO – Hutní prodejna: (v %)

Jako polotovar pro vlastní výrobu   % Pro další prodej   %

 

Segmentace trhu (označte klíčové obory, kam jsou dodávány vaše výrobky, nebo kam dodáváte u nás nakupované výrobky)

Strojírenský průmysl Zemědělství Hutnictví
Automobilový průmysl Energetika Výroba svař. trubek a profilů
Stavebnictví Spotřební průmysl Ostatní

 

Vaše očekávaná roční potřeba výrobků ze společnosti LDO – Hutní prodejna:

V roce 2009  tun V roce 2010  tun

 

4. HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI S PODMÍNKAMI U DODAVATELE:
(označte křížkem u kriteria)

4.1 V oblasti obchodních podmínek Vám:

 

LDO – Hutní prodejna

Největší alternativní dodavatel

  vyhovuje Spíše
vyhovuje
Spíše
nevyhovuje
nevyhovuje vyhovuje Spíše
vyhovuje
Spíše
nevyhovuje
nevyhovuje
Rychlost reakce na objednávku
Rychlost uzavření kupní smlouvy
Dodací lhůta
Přijímání Vámi požadovaného množství
Způsob komunikace
Sjednané ceny
Platební podmínky
Vyřizování stížností

 

4.2 Při realizaci kupních smluv:

  LDO – Hutní prodejna Největší alternativní dodavatel
  ANO NE ANO NE
Jsou dodržovány sjednané termíny dodávek?
Jsou dodržována sjednaná množství?
Vyhovuje způsob komunikace?

 

4.3 V oblasti kvalitativních podmínek:

  LDO – Hutní prodejna Největší alternativní dodavatel
  Vyhovuje Spíše
vyhovuje
Spíše
nevyhovuje
Nevyhovuje Vyhovuje Spíše
vyhovuje
Spíše
nevyhovuje
Nevyhovuje
Dodržování sjednaných kvalitativních podmínek
Způsob dodávání výrobků (vázání, ukládání, apod.)
Způsob ochrany výrobků proti poškození

 

4.4 Vybavení dodávek průvodními doklady:

  LDO – Hutní prodejna Největší alternativní dodavatel
  Vyhovuje Spíše
vyhovuje
Spíše
nevyhovuje
Nevyhovuje Vyhovuje Spíše
vyhovuje
Spíše
nevyhovuje
Nevyhovuje
Úroveň a přehlednost
Komplexnost
Včasnost

 

4.5 Přístup k řešení případných nedostatků:

  LDO – Hutní prodejna Největší alternativní dodavatel
  Vyhovuje Spíše
vyhovuje
Spíše
nevyhovuje
Nevyhovuje Vyhovuje Spíše
vyhovuje
Spíše
nevyhovuje
Nevyhovuje
Reklamace

 

 

5. DALŠÍ SLUŽBY:
(Výrobní programy, ceníky, reference, normy apod.)

LDO – Hutní prodejna Největší alternativní dodavatel
Vyhovuje Spíše
vyhovuje
Spíše
nevyhovuje
Nevyhovuje Vyhovuje Spíše
vyhovuje
Spíše
nevyhovuje
Nevyhovuje

 

6. VYHOVUJE VÁM NABÍDKA LDO – HUTNÍ PRODEJNA Z HLEDISKA:

  LDO – Hutní prodejna Největší alternativní dodavatel
  Vyhovuje Spíše
vyhovuje
Spíše
nevyhovuje
Nevyhovuje Vyhovuje Spíše
vyhovuje
Spíše
nevyhovuje
Nevyhovuje
Rozměrového sortimentu
Jakostního sortimentu

 

7. NÁMĚTY NA ZLEPŠENÍ SPOLUPRÁCE:

 

8. DOTAZNÍK VYPLNIL

Datum:
Funkce:
Jméno: