Využívání zdrojů a recyklace

Udržitelný rozvoj

Page tools
Tisk Tisk
Oblíbené Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Dobrovolnictví

  Zaměstnanci naší společnosti mají možnost využít jednoho plně hrazeného pracovního dne k pomoci neziskovým organizacím. Dobrovolnictví
 • Banner

  Zaměstnanecké granty

  Od roku 2010 realizujeme zaměstnanecké granty, jimiž podporujeme potřebné aktivity neziskových organizací v Moravskoslezském kraji. Minigranty
 • Banner

  Zaměstnanci

  Naši zaměstnanci jsou nejdůležitější součástí společnosti a jejich zdraví a bezpečnost výrazně ovlivňuje fungování společnosti. Zaměstnanci
 • Banner

  Ekologické investice

  Máme rádi náš region, cítíme za něj odpovědnost a stav životního prostředí nám není lhostejný. Ekologie

Využívání zdrojů a recyklace

Kvůli nedostatku zdrojů se svět snaží o šetrnější přístup: co nejméně plýtvat a co nejvíce opětovně využít. Recyklovatelnost oceli v tomto ohledu představuje přirozenou výhodu, nicméně abychom se v této oblasti stali jedničkou, je třeba překonat jisté obchodní a technické problémy.

Soustředíme se na porozumění celého životního cyklu materiálů a výrobků. Ocel je nejrecyklovanějším materiálem na světě – předčí hliník, papír, sklo, plyn a plast dohromady. Je to proto, že ocel je možné recyklovat donekonečna, aniž by ztratila cokoli ze svých kvalit. Díky tomu hraje významnou úlohu v cyklickém hospodářství.

Ekologické odpadní hospodářství

Díky své 100 % recyklovatelnosti má ocel v této oblasti zásadní výhodu. Avšak naše společnost rovněž do značné míry investuje do vývoje vůdčích znalostí a schopností pro použití a opětovné využití vedlejších produktů, které vznikají při výrobě oceli.

Vedlejší produkty

Recyklujeme a znovu využíváme také řadu vedlejších a odpadních produktů. Některé z odpadů jsou certifikovány jako výrobky a používají se převážně ve stavebnictví.

Odrážka  Vysokopecní struska ze surového železa, ze které se vyrábí umělé kamenivo a granulát.

Odrážka  Ocelárenská struska, která se využívá při zemních pracích.

Odrážka  Vyzdívka a žáruvzdorný materiál, který zhruba z 10 % recyklujeme a znovu využíváme při opravách metalurgických agregátů, zbylé množství se využívá ve stavebnictví.

Tiskové zprávy PhDr. Barbora Černá Dvořáková, MBA - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >