Dlouhé výrobky
 • Banner

  Systém managementu

  Společnost Liberty Ostrava a.s. zavedla systém managementu kvality dle norem EN ISO řady 9000 do praxe v základních výrobních závodech v roce 1992 jako první hutní podnik v České republice. Systém managementu
 • Banner

  V oblasti environmentu

  Postupně od roku 1997 byly závody společnosti certifikovány také v oblasti environmentu podle normy EN ISO 14001. V oblasti environmentu
 • Banner

  Systém prevence

  Od roku 2005 je ve společnosti zaveden systém prevence závažných havárií dle zákona č. 59/2006 Sb. Systém prevence závažných havárií
 • Banner

  Integrovaný systém managementu

  V roce 2008 byl společností TÜV NORD Czech, s.r.o. certifikován integrovaný systém managementu kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Integrovaný systém managementu

Dlouhé výrobky

Užití tyčové oceli a nosníků: Ocelové konstrukce, stropní překlady, stožáry elektrických rozvodů, různé výrobky strojírenství, výkovky, zábradlí, díly pro schodiště, stojany a další.
Užití betonářské oceli: výroba armovacích sítí a armatur pro výztuž do betonu.
Užití válcovaného drátu: výroba taženého drátu, výroba armovacích sítí, po tažení za studena: plotové dílce, pletivo, nákupní vozíky, hřebíky, spojovací součásti, vázací dráty.
Speciální profily: kolejnice pro lehké jeřábové a důlní tratě, profily pro závěsné dráhy, pro výrobu elektromagnetických brzd a pro výrobu vysokozdvižných vozíků.

Výrobkové řady:

Tyčová ocel Tyče ocelové kruhové válcované za tepla Ø 10 - 110 mm
Tyče ocelové ploché válcované za tepla šířky 18 - 170 mm tloušťky 5 - 60 mm, 180 mm tloušťky 8-25 mm a 200 mm tloušťky 10-25 mm
Tyče ocelové průřezu L rovnoramenné válcované za tepla 35x35 - 150x150 mm
Tyče ocelové průřezu L nerovnoramenné válcované za tepla 100x65 - 140x90 mm
Nosníky Tyče ocelové průřezu I válcované za tepla IPN: 160, 180, 200, 220 mm
Tyče ocelové průřezu IPE válcované za tepla IPE: 160, 180, 200, 220 mm
Tyče ocelové průřezu HEA/HEB (IPB, IPB) válcované za tepla HEA/HEB: 100, 120, 140 mm
Tyče ocelové průřezu U válcované za tepla UPN: 50,65,80,100,120,140,160,180,200,220 mm
Tyče ocelové průřezu UE válcované za tepla UE: 80,100,120 mm
Speciální profily Tyč ocelová průřezu I155 pro závěsné dráhy
Kolejnice pro důlní a polní dráhy 93/18 a 115/24
Kolejnice jeřábová JKL 55
Ploché tyče pro listové pružiny
Betonářská ocel Tyče ocelové pro výztuž do betonu Ø 10 - 50 mm
Drát válcovaný Ø  5,5 - 14,0 mm
Závitové tyče Kotevní závitové tyče 15 - 26,5 mm pro stavební průmysl
Závitové tyče s pravotočivým závitem 18 - 75 mm pro geotechnické použití
Závitové tyče s levotočivým závitem 16 - 75 mm pro výztuž do betonu
Závitové tyče 16 - 28 mm určené pro důlní průmysl
Svorníkové tyče 18,5 - 31 mm určené pro těžební průmysl
Lité polotovary Čtvercové 115, 130, 160, 180 mm
Kruhové 160, 200, 270, 350, 400 mm

Tiskové zprávy PhDr. Barbora Černá Dvořáková, MBA - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >