Mapa stránek

O společnosti

Page tools
Tisk
Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Výrobce oceli

  Liberty Ostrava a.s. je největší výrobce oceli v České republice Výrobce oceli
 • Banner

  Historie společnosti

  1942 – začala se psát historie současně největší hutní společnosti České republiky. Historie společnosti
 • Banner

  Bezpečnost na prvním místě

  Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců je prioritou společnosti číslo jedna. Bezpečnost na prvním místě
 • Banner

  Politika IMS

  Společnost Liberty Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik. Politika IMS

O společnosti

- Profil společnosti
- Komunikace
- Management
- Představenstvo
- Dozorčí rada
- Vrcholové vedení
- Informace pro akcionáře
- Vlastnická struktura
- Výroční zprávy
- Schéma společnosti
- Závody
- Koksovna
- Vysoké pece
- Ocelárna
- Válcovny
- Údržba
- Doprava
- Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o.
- Závod 15 - Rourovny
- Politika IMS
- Politika jednání skupiny
- Nová etapa ekologizace
- Odprášení aglomerace
- Odprášení vysokých pecí
- Modernizace a ekologizace energetiky
- Modernizace a ekologizace koksovny
- Spolufinancování EU
- Video o ekologizaci hutě
- Zajímavosti
- Slovníček pojmů
- Bezpečnost práce
- Brožura BOZP
- Zlatá pravidla bezpečnosti
- Materiály BOZP pro externí zhotovitele služeb
- Film pro návštěvy
- Pracovní doba nakládkových středisek
- Vstup a pobyt osob v areálu
- Akreditovaný archiv
- Historie společnosti
- Historie ve fotografiích
- Dceřiné společnosti
- Země vývozu
- Fotogalerie

Produkty a služby

- Dlouhé výrobky
- Tenkostěnné ocelové profily
- Ploché výrobky
- Strojírenské výrobky a služby
- Slévárenské výrobky
- Dvojkolí
- Kalírna
- Opravy elektrických strojů
- Soustružna válců
- Důlní výztuže
- Silniční svodidla
- Výrobky pro ocelářství
- Vedlejší produkty
- Servis
- Energetické služby
- Hutní prodejna
- Dotazník pro měření spokojenosti zákazníků
- Obaly
- Systémová certifikace
- Certifikáty - Liberty Ostrava a.s.
- Certifikáty - Liberty Distribution Ostrava s.r.o.
- Certifikáty - Liberty Engineering Products Ostrava s.r.o.
- Certifikáty - Liberty Technotron s.r.o.
- Certifikace výrobků
- Prohlášení o vlastnostech
- Certifikace - Bezpečnost
- Certifikace – EnMS (Systém managementu hospodaření s energií)
- Přebytečný majetek a zásoby
- Nepotřebné zásoby k odprodeji Liberty Engineering Product Ostrava
- Nabídka plochých výrobků
- Zpracování odpadů s kovy
- Nabídka svařovaných trub
- Nabídka vysokopecní strusky
- Telekomunikační služby
- Všeobecné prodejní podmínky

Udržitelný rozvoj

- 10 ukazatelů udržitelného rozvoje
- Zaměstnanci
- Bezpečnost a zdraví
- Rozvoj zaměstnanců
- Podpora žen
- Vztahy s odbory
- Výrobky a Infrastruktura
- Využívání zdrojů a recyklace
- Vzduch, půda, voda
- Ekologické investice
- Technologie, kterými odprašujeme
- Ekologické limity
- Slovníček pojmů
- Vodní zdroje
- Energie
- Energetické úspory
- Zlepšovací návrhy
- Dodavatelský řetězec
- Komunita
- Firemní dobrovolnictví
- Zaměstnanecké granty
- Vánoční trhy chráněných dílen
- Projekty s okolními městy a městskými obvody
- Tým nadaných vědců a techniků pro budoucnost
- Exkurze žáků základních a středních škol
- Spolupráce se školami
- Jsme partnerem Dolní oblasti Vítkovic
- Měření, komunikování a oceňování naší podpory společnosti
- Transparentní řízení
- Pravidla a směrnice
- Reporty
- Projekty s podporou EU
- Podporujeme
- Přehled ocenění
- Fotogalerie

Kariéra

- Kariéra
- Rovné příležitosti
- Gender Diverzity
- Benefity
- Nabídka volných pracovních míst
- Formulář – Žádost o zaměstnání
- Trainee program
- Studentská zóna
- Bezplatná odborná praxe pro studenty středních a vysokých škol

Media

- Tiskové zprávy
- Zpravodaj pro sousední obce
- Informační materiály
- Videa
- Nabídka ubytování v provozním zařízení Kovák

Kontakty

- Kontakty
- Tisková mluvčí
- Podpora a sponzoring
- Zelená linka pro životní prostředí
- Linka pro nahlášení podvodného jednání
- Telefonní kontakty dle sortimentu
- Adresy dceřiných společností
- Orientační schéma příjezdu
- Dotazník pro měření spokojenosti zákazníků
- Dotazník pro potencionálního dodavatele Liberty Ostrava a.s.
- Kontaktní formulář

Tiskové zprávy Tiskové zprávy PhDr. Barbora Černá Dvořáková, MBA - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Tiskové zprávy Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >