Age management

Aktuality a media

Page tools
Tisk Tisk
Oblíbené Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Tiskové zprávy

  Přehled zajímavostí a novinek
 • Banner

  Videa

  Ekologizace Liberty Ostrava a.s.
 • Banner

  Ženy

  Liberty chce zvýšit počet žen ve vedení svých podniků
 • Banner

  Sousedé

  Zpravodaj Liberty Ostrava

Dotace EU

EU

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo naší společnosti dotaci na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“).

Název projektu: Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009624

Prioritní osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Příjemce dotace: Liberty Ostrava a.s.

Účel dotace: Zavádění opatření souvisejících s Age managementem do řízení organizace.

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2019

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2021

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Tiskové zprávy PhDr. Barbora Černá Dvořáková, MBA - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >