Formulář REMIT
Výstupní dotaz provozních dat z TAMEH Czech s.r.o.

Disponibilní výkon:

Výrobní jednotka / fiktivní výrobní blok

Datum od:

 

Datum do:

 


 

Skutečná výroba:

Výrobní jednotka / fiktivní výrobní blok

Datum od:

 

Datum do:

  

Odstávky:

Výrobní jednotka / fiktivní výrobní blok

Datum od:

 

Datum do:

 

- Specifikace odstavek a zkratek (soubor v .pdf formátu)


Technické informace k výrobě elektřiny:

Instalovaný výkon teplárny: 254 MW
Palivo: hlavním palivem teplárny TAMEH Czech s.r.o. je uhlí, dále ve svých kotlích spaluje průmyslové plyny ze společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. (vysokopecní, koksárenský, degazační)

Struktura strojovny: 10 turbogenerátorů, o jmenovitých výkonech:

TG1: 25 MW
TG2: 25 MW
TG3: 25MW
TG4: 17,5 MW
TG5: 25MW
TG6: 25 MW
TG7: 17,5 MW
TG9: 44 MW
TG10: 25 MW

Turbogenerátor TG8 o jmenovitém výkonu 25 MW je dlouhodobě odstaven a není zahrnut v souboru databáze Odstávky.

Obecné informace k Market Transparency (REMIT):

Informace, které mají textový charakter nebo nepodléhají časté změně, jsou zveřejňovány formou samostatných dokumentů či textů na těchto webových stránkách. Data skutečné výroby se publikují denně do 15:45 za předcházející den. Data disponibilního výkonu se publikují denně do 9:15 na následující den až 365 dnů. Data pro plánované a neplánované odstávky jsou zveřejněná okamžitě po oznámení.

Soubory Plánované a Neplánované odstávky obsahují informace o velikosti (brutto), typu a době trvání výpadku.

Disponibilní výkon obsahuje průměrné denní hodnoty. K dispozici jsou data za 365 dní do budoucnosti včetně dne aktuálního.

Skutečná výroba obsahuje hodinová měřená data za teplárnu TAMEH Czech s.r.o. bez zaokrouhlení a desetinných míst.

Zveřejňovaná data budou průběžně upravována tak, aby vyhověla požadavkům Nařízení 1227/2011 (REMIT), navazující legislativě nebo výkladu příslušných úřadů